روش های تثبیت بستر

تعریف تثبیت

تثبیت خاک به اصلاح و بهتر کردن خاصیت های فیزیکی و مهندسی خاک برای برآورده کردن یک سری هدف های از قبل مشخص شده می گویند. تثبیت خاک به روش های مختلفی مثل روش مکانیکی، روش شیمیایی، روش بیولوژیکی(رویاندن گیاه)، روش فیزیکی و روش الکتریکی امکان پذیر می باشد.

 

7B7418F9F1D8D7D90E1EF02658C01335968.jpg

دریافت کاتالوگ

 

 

انتخاب هر روش تثبیت برای خاک ها بستگی به نوع و جنس خاک و همچنین هدف از تثبیت خاک دارد. تثبیت خاک مانند هر تصمیم دیگر مهندسی بایستی پس از بررسی راه حل های مختلف که از نظر فنی و اقتصادی قابل قبول است ، انجام شود. تثبیت خاک یکی از راهکار های مناسب برای بهره برداری و اجرای سریعتر پروژه عمرانی است.

برخی از خاك ها به دلیل مشخصات فنی نامطلوب از نوع بد و یا نامرغوب محسوب شده و مشکلات زیادي از نظر فنی و اقتصادي در راهسازي ایجاد می کنند. در این موارد دو راهکار موجود است:

۱- تغییر مسیر راه  2- تعویض خاك

2.jpg

 

هر گاه بنا به عللی امکان تغییر مسیر راه و یا تعویض خاك نباشد، باید روش تثبیت خاك مورد بررسی قرار گیرد تا اگر از نظر اقتصادي قابل توجیه است مبادرت به انجام آن شود.

تثبیت خاك روشی است که...

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.


/ 0 نظر / 6 بازدید